Trust betekent.

Article 10 – Trust

Canon 1455

Trust is confidence in or reliance on the validity of some quality or attribute of a Form being true based on custom without Proof or Faith.Trust is now also applied to a form of administration and conveyance of rights, obligations and relationships.

Canon 1456

Trust does not have the same meaning as Faith.Trust is a fictional term that does not inherently implythe need of Proof nor Faith for confidence in something being true, whereas Faith in its original fictional sense means “duty of fulfilling one’s trust in God”. In order to strengthen certain fictional models of Reality based on Faith, the definition of Trust has been deliberately misconstrued.

Canon 1457

As these canons of Divine Law, Natural Law, Cognitive Law and Positive Law incorporate the proof and existence of All with and without the need of Proof, it may be correctly concluded that these canons represent “perfect trust”.

Canon 1458

When anyone references, writes or speaks of “Trust”, “True Trust ” or “Perfect Trust ” it shall mean these canons and no other.

Article 10 – Trust

Canon 1455

Vertrouwen is ‘vertrouwen in’ of ‘vertrouwen op’ de geldigheid van een bepaalde kwaliteit of eigenschap van een vorm dat waar, is gebaseerd op, gewoonte zonder Bewijs of Geloof. Vertrouwen wordt nu ook toegepast op een vorm van bestuur en overdracht van rechten, plichten en relaties.

Canon 1456

Vertrouwen heeft niet dezelfde betekenis als Geloof. Vertrouwen is een fictieve term die niet inherent impliceert, de behoefte aan bewijs, noch geloof voor het vertrouwen dat iets waar is, terwijl geloof in het origineel ervan bestaat fictieve betekenis betekent “plicht om iemands vertrouwen in God te vervullen”. Om bepaalde fictie modellen te versterken, zijn modellen van Werkelijkheid gebaseerd op Geloof, is de definitie van Vertrouwen opzettelijk verkeerd geïnterpreteerd.

Canon 1457

Omdat deze canons van het goddelijke recht, het natuurrecht, het cognitieve recht en het positieve recht het bewijs bevatten en het bestaan ​​van alles, met en zonder de noodzaak van bewijs, kan terecht worden geconcludeerd dat deze canons vertegenwoordigen “perfect vertrouwen”.

Canon 1458

Wanneer iemand verwijst naar, schrijft of spreekt over ‘Vertrouwen’, ‘Waar vertrouwen’ of ‘Perfect vertrouwen’, betekent dit deze kanunniken en geen andere.