Privacy Policy

Bestel- en betalings voorwaarden, 28-07-2023

 1. De Trust-Coöperatie van het Huis Marc van de Sanden AHB, Beneficiair AHB en De Trust-Coöperatie van het Huis Brigitte de Bruin AHB, Beneficiair AHB, is geverifieerd en exclusief geautoriseerde Trust Coöperatie van het Huis Beneficiair AHB, voor levering van de door HRK SAC geselecteerde HRK SAC productie: het SAC DPP, het groene Emerald diplomatiek paspoort type 0.1.A1
 2. U heeft als éérste het groene HRK SAC Diplomatieke Paspoort nodig. HRK SAC brengt handmatig uw SAC DPP Autorisatie kenmerk in uw SAC Diplomatiek Paspoort aan welke u via de webwinkel van De Trust-Coöperatie van het Huis Marc van de Sanden AHB, Beneficiair AHB en De Trust-Coöperatie van het Huis Brigitte de Bruin AHB, Beneficiair AHB, geverifieerd en exclusief geautoriseerde Trust Coöperatie van het Huis Beneficiair AHB, geleverd krijgt.

HRK SAC producties zijn géén wederverkoopbare consumenten-goederen maar uniek auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom en beeldmerken van de creator, auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran d’oeuvre AHB. De handling voor onze fysieke verkoop van de HRK SAC producties bedraagt standaard € 12,80.

a. Privacy: plaats nergens op internet afbeeldingen van de CQV LLC Documenten!
b. Wederverkoop door onbevoegden is ten strengste verboden.
c. Wij leveren in Nederland

 1. Wanneer u uw order in de webwinkel van de exclusief geautoriseerde Trust Coöperatie van het Huis Beneficiair AHB heeft geplaatst, gaat deze ervan uit dat u als zelfstandig meerderjarige verantwoordelijk en goed geïnformeerd heeft gehandeld ook al betaalt u met een bankpas welke nog op de inschrijving Basis Registratie Personen minderjarigen of soortgelijke inschrijving te naam is gesteld.
 2. Waarborg authenticiteit HRK-SAC Producties.
 3. Autorisatie blijkt uit actuele waarmerken per 01-11-2021 van de auteur grondlegger Vincent Zegel, welke door de gevolmachtigde van HRK SAC beheerd worden.
 4. HRK-SAC Producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen en kunnen als Preorder beschikbaar zijn; de verwerking van uw preorder en order gebeurt handmatig.
 5. U bestelt niet als BRP Minor burger-persoon-consument maar als Enige Erfgenaam-Beneficiair AHB waarbij niet de leveringstermijnen maar de bescherming en de authenticiteitswaarborgen van de AHB CQV LLC producties voor de Enige Erfgenamen Beneficiairs AHB, leidend is.
 6. HRK-SAC Producties alsmede deze HRK SAC bestel- en betalingsvoorwaarden zijn aan verandering onderhevig.
 7. Zowel voor openbare als In Private ledenwervingsplatforms gelden auteursrechtelijke restricties:
  a. HRK-SAC watermerk en waarmerk simulaties verboden.
  b. Exploitatie, distributie & doorverkoop verboden.
  c. Imitatie en nadruk verboden.
  d. Bewerking en DTP-manipulatie verboden.
  e. Kopiëren en doorverkoop verboden.
  f. Distributie van het werk van de auteur grondlegger – Hoge Raad van de Kinderen SAC via de websites geboortetrust hetbewustepad.nl en bossmaker.nl is wegens hun eenzijdige samenwerkingsopzeggingen 2020 en 2021, verboden.
  g. Alleen de geverifieerd bevriende en voor levering exclusief geautoriseerde Trust Coöperaties van het Huis Beneficiair AHB van de producties van het HRK SAC, hebben toestemming voor distributie van de door HRK SAC geselecteerde productie Emerald SAC DPP type 0.1.A1 van het AHB Oeuvre van: By Vincent Zegel Suveran d’oeuvre AHB All rights reserved.
 8. Wij gaan ervan uit dat u nog niet over betaalmiddelen beschikt met een aangepaste te naam stelling voor de Beneficiair In Trust.
 9. Als u een order plaatst bent u privaat opdrachtgever en is de webwinkel van exclusief geautoriseerde Trust Coöperaties van het Huis Beneficiair AHB, privaat opdrachtnemer.
 10. Alleen de webwinkel module verwerkt de bankgegevens welke in de geverifieerde transactie door u worden ingevoerd; de exclusief geautoriseerde Trust Coöperatie van het Huis Beneficiair AHB kan niet zien wat het banknummer van de opdrachtgever is.
 11. HRK SAC adviseert u om pas ná bezorging van uw SAC Diplomatieke Paspoort type 0.1.A1, met uw SAC DPP Autorisatie kenmerk vervolg bestellingen in de HRK SAC webwinkel te doen.
 12. Wij ontraden u om grote bestellingen met veel HRK SAC producties tegelijk te plaatsen.
 13. Het SAC Diplomatieke Paspoort wordt door HRK SAC handmatig geautoriseerd en ge-autografeerd dit kost tijd.
 14. Op iedere pagina van uw bestelde CQV LLC Werkingsdocument, wordt door HRK SAC handmatig uw SAC DPP Autorisatie kenmerk aangebracht, dit kost tijd.
 15. Levertijd:
  a. In verband met de handmatige autorisatie en verwerking van uw order kunt u uw order niet annuleren en u kunt geen terugbetaling vorderen.
  b. Wij ontraden u om in opdracht van ons totaal onbekenden, een order te plaatsen en te annuleren waarmee onze arbeidsintensieve werkzaamheden in opdracht van een nader te noemen meester, worden ontregeld.
  c. Wij adviseren u om géén orders te plaatsen wanneer u geen enkele positieve interesse betoont voor de dagelijkse berichten en verklarende teksten van Vincent Zegel via facebook en/of via LinkedIn.
  d. Indien u zich niet als vaste lezer van de dagelijkse berichten en verklarende teksten van Vincent Zegel, raad ik u het gebruik van HRK SAC Producties ten stelligste af.
  e. Vanwege de arbeidsintensieve handelingen die met het u doen bezorgen van uw order gemoeid zijn, adviseren wij u om rekening te houden met een order voorbereiding- en verwerkingsperiode tussen 5 á 14 dagen.
  f. De opdrachtgever is verplicht om zelfstandig het urgentie niveau van een private omstandigheid in te schatten en om indien opdrachtgever dit wenselijk acht, tijdig in de HRK SAC webwinkel één of meerdere documenten te verwerven voor tijdige verzending aan de vermeend bevoegde, niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen bedrijfshandelend onder schijn van wettelijk recht (regenboog Color of Law).
 16. g. Uw besluitvorming en inschatting ten aanzien van privaat dreigingsniveau is niet aan HRK SAC overdraagbaar!
 17. h. HRK SAC kan geen spoed opdrachten uitvoeren.
 18. i. Genoemde levertijden zijn een indicatie!
 1. HRK SAC is uitsluitend werkzaam voor de activatie van Canonem De Ius Positivum, Canon 2057 en Canon 2124 in het bijzonder ten behoeve van de ontbinding Basis Registratie Personen minderjarige Beneficiair en de ontbinding van de Cestui Que Vie interim trust minderjarige Beneficiair door de Gemeenten-Administrators waarmee de erkenning en de erfrechtelijke competentie van de meerderjarige volwassen Beneficiair In Trust gevestigd wordt.
 2. De Beneficiair In Trust roept nadrukkelijk géén wettelijke ‘burger’ artikelen van de maritieme juristerij van het Hugo Grotius gerecht in, welke vereisen dat de meerderjarige Beneficiair In Trust zich levenslang met de inschrijving Basis Registratie Personen minderjarigen, blijft identificeren en legitimeren.
 3. De Beneficiair In Trust is niet politiek.
 4. De Beneficiair In Trust berust niet in de Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarige, wegens lopend onderzoek naar transgender incognito en valse geboorte-aangifte.

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://www.cqv-llc-ambassade.nl.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.