Geboorte aangifte

Vestig de erfrechtelijke competentie van uw pasgeborene

Uitleg ontstaan “geboorte” certificaat …>>>

 1. Geboorte aangifte doen is meewerken aan de creatie van de inschrijving BRP/RNP Basis Registratie presumtieve personen / Rijksregistratie Natuurlijke Personen waarbij uw kindje zijn/haar leven lang zal onderworpen aan staatsdwang onder schijn van wettelijke rechten (color of Law) als PERSOON
 • “Als je kind is geboren, moet je binnen 3 dagen je kind ‘aangeven’₁ bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.”
 • “Waarom is geboorte aangifte doen verplicht?”
 • “Als je geboorte aangifte, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorte akte op. De geboorte akte is het juridische bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft je kind geen identificatie. Je kunt je kind dan bijvoorbeeld niet verzekeren, en ook niet inschrijven bij scholen.”
 • Geboorte-aangifte doen is weer vermeend verplicht volgens de vermeend bevoegde dwangvorderende niet erfgerechtigde commercieel politiek buitenstaander derde partijen die uw nakomeling, die Beneficiair is van zijn of haar eigen geboorte trust van zijn of haar placenta-Origine-Erflater!, van de wieg tot het graf willen onderwerpen aan de wisseltruc met notatievarianten in HOOFDLETTERS.
 • Op de website van Nationale Nederlanden treft u dan ook de volgende 3 commando’s aan:

I>   Doe op tijd aangifte van geboorte! – lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de uitvinders aller ziekten: dwang verzekeringen.

II>   Vraag Kinderbijslag aan! – lees: Sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de dwangvorderende belastingdienst.

III> Schrijf je kind bij op je verzekeringen! – Lees: sluit voor uw kind onmiddellijk een wurgcontract af met de uitvinders aller ziekten: dwang verzekeringen.

 • Sorry; maar met de kennis van nu: wat zijn wij voor vaders en moeders {al dan niet in Transgender incognito) om onze beneficiaire pasgeborene toch weer binnen 3 dagen met wurgcontracten van de staat op t zadelen.
 • Als uw kindje niet aan een leven vol afpersing, medische dwang, (te beginnen met de hielprik en de gruwelijke kinder injectisch) verminking en intimidatie, “wenst” bloot te stellen, wordt u op voorhand gelijk een boete van het openbaar ministerie in het voor uit zicht gesteld.
 • Het is niets anders dan perverse dwanguitoefening waarmee je in maffia films en films over de misdaad syndicaten wordt overrompeld.
 1. Overal waar uw beneficiaire kindje komt, zal het door uw toedoen, verwisseld worden met de PERSOON burger slaaf van de staat.
 1. Nergens gaat uw kindje als Beneficiair worden gehoord en geëerbiedigd, integendeel: het gaat een leven te gemoed vol negatie, angst, dwang, afpersing, uitbuiting, misleiding, onteigening, armoedeval en fysieke en mentale verminking door de Bill Gates monsters (lees: contract partners)van de industriële wereld! Zodat de staat beneficiair wordt en uw kindje burgerslaaf.
 1. Overal waar u met de beste bedoelingen, voor uw kindje regelingen en voorzieningen wil treffen wordt het als overledene geregistreerd met zijn of haar namen in kapitalen, en dat is een notatie voor op grafzerken.
 1. Met deze wisseltruc in KAPITALEN bedelen de totaal onbekende, gemaskerde, verklede en vooral gewetenloze niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen van de staat, zichzelf en elkaar toe, wat uitsluitend voor uw beneficiaire nakomeling bestemd is!
 1. Een grotere tragedie dan de geboorte aangifte en de daaruit vloeiende exploitaties BRP/RNP Basis Registratie presumptieve Personen minderjarig/Rijksregistratie van de presumptieve Natuurlijke Personen en niets en niemand ontziende Cestui Que Vie handel met voorkennis, is eenvoudigweg niet denkbaar.
 1. De Enige Erfgenaam Directeuren Beneficiair zijn dan wel uitzonderlijk moedig, maar eerlijk is eerlijk; ze zijn er kapot van! Wat een onvoorspelbare tragedie en wanstaltigheid wordt er recht voor onze ogen door de demon-cratische BP/RNP en CQV exploitanten, onder schijn van wettelijke rechten (Color Of Law) uitgerold.
 1. De staat wil uw familieverband kapot maken en uw Origine uit wissen.
 1. Breng daarom alles wat en eenieder die u liefhebt, onder in uw zelfstadig privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie van het Huis beneficiair! Zodat u de racketeer managers en directeuren van de staat, die u komen duperen en onteigenen in HOOFDLETTERS! ZELF als Directeur stevig van repliek kunt dienen.
 1. Het OM met zijn boete voor het niet aangeven en overdragen van uw kindje aan de kinder-etende en kinder-verhandelende en kind misbruikte staar, is dus het eerste aan de beurt!
 1. Maak uw website domein Trust-Coöperatie-van-het-huis in orde, om de erfrechtelijke competentie van de Directeuren oprichters leden behorende tot uw gezins- en familieverband en maak de onherroepelijke activatie van Canon 2124 overal kenbaar en zichtbaar.
 • Documenteer aub zelf en met getuigen, op de minuut zorgvuldig de geboorte van uw kindje! En neem de placenta in zorgvuldige bewaring! Informeer u hoe u een klein deel van de placenta kunt conserveren waarvan akte!

By

Vincent Zegel

Suveran D’oeuvre