EGI en Non-EGI Co-Exist

EGI en Non-EGI Co-Exist

De Universele Verklaring Individuele Rechten (link)

Begint met artikel 1~Alle individuele levende mannen en vrouwen worden vrij en gelijk in waardigheid geboren door de Wil van de Oorspronkelijke Ene God, de eerste eeuwige bron.

Wij moeten in samenzijn elkaar respecteren, ondanks onze verschillen en daar mogelijk ondersteunen in alle tijden, goed en mindere tijden. Ondanks artikel 1 zijn er groepen die andere God of goden aanbidden en verheerlijken. De belangrijkste groep, met diverse aftakkingen, is zeer vermogend en heeft reeds zijn machtige volgers gepositioneerd op cruciale plaatsen binnen het politieke systeem en grote “sterke'” coöperaties die leidend zijn in de wereld in elke bedrijfstak. De Omerta, (strikte geheimhoudingsplicht in erecode) life-or-death code of sillence, aanbidden de Transgender God, Baphomet.

Via de medische bedrijfstak worden de foetussen in de baarmoeder veranderd door tegengesteld Oestrogeen hormoon bij mannelijke foetussen en vrouwelijke foetussen het mannelijke Testosteron hormoon te injecteren bij de draagmoeder. Dit grijpt rigoureus in bij de groei van de cellen en ontwikkeling van het lichaam van de baby. Smalle mannelijke bekken/heupen bij vrouwen zorgen voor problematische baringen van de kinderen, of Kinderen worden “samengesteld” en op maat besteld bij bijvoorbeeld CloneAid (Link)

Dit geloof belijden de Elite Gender Inversion Extremisten, omdat Baphomet, transgender God mannelijk en vrouwelijk is. zo is de transgender geboren. De Elite Extremisten hebben zich gevestigd de cruciale posities binnen de Maatschappij, in de Politiek, Politie, Gemeente, Provincies, EU, VN/UN, enz. Zij gebruiken de transgender voor hun propaganda om een “nieuwe” wereld te creëren waarin de transgender de oorspronkelijke mens moet vervangen. Female to Male (FTM) of Male to Female (MTF). Dit wordt op dit moment op sociale media groots uit de verborgenheid gehaald.

Alle EGI extremisten staan voor de Genocide van Non-EGI en ‘niet-elite’ EGI transgenders

Alle EGI extremisten staan voor de Genocide van Niet-EGI transgenders. Na de WO I en WO II is het Nú genoeg zijn geweest. ook de Ukraine is een Simulatie tegen de niet-transgender.

Herkennen van wat verborgen is

Hoe herkennen we Female to Mal EGI En Male to Female EGI

EGI=》Elite Gender Inversion

Aan de karakteristieke kenmerken van een biologische organische van nature vrouwelijk of mannelijk skelet!
》verhoudingen gezicht
》sleutelbeen
》benen positie
》Adamsappel
》brede en smalle bekken/heupen
》brede kaaklijn
》kuiltje in de brede kin is hoofdzakelijk mannelijk
》Adonis belt
》Gezicht verhouding


Door hormoon preparaten en operaties kan het lang “gecamoufleerd” worden, maar met de ouderdom accentueren de kenmerken zich.

https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery

https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie/trans-gender/feminiserende-gelaatschirurgie-de-operatietechnieken-en-risicos.htm

https://www.clonaid.com/page.php?8

Baphomet (transgender God)

… is een symbolische figuur die in verband wordt gebracht met verschillende occulte en mystieke tradities. Het wordt vaak afgebeeld als een godheid met een geitenkop en een menselijk lichaam, waarin zowel mannelijke als vrouwelijke elementen en verschillende alchemistische symbolen zijn verwerkt. De figuur werd algemeen bekend in de 19e eeuw toen het werd geïllustreerd door de Franse occultist Eliphas Levi in zijn boek “Dogme et Rituel de la Haute Magie” (Dogma en ritueel van hoge magie). Levi’s Baphomet wordt afgebeeld met de Latijnse woorden “Solve” en “Coagula” geschreven op zijn armen, symbool voor het proces van afbraak en wederopbouw, wat een sleutelbegrip is in de alchemie.

Historisch gezien werd de term “Baphomet” voor het eerst opgetekend in de 12e eeuw tijdens de kruistochten, waar het door kruisvaarders werd gebruikt om een godheid te beschrijven waarvan zij geloofden dat de Tempeliers deze in het geheim aanbaden. Er is echter geen historisch bewijs dat de Tempeliers zo’n figuur aanbaden, en het concept van Baphomet is sindsdien aanzienlijk geëvolueerd.

In de moderne tijd is Baphomet door verschillende groepen geadopteerd en is het een symbool geworden van de Kerk van Satan en andere occulte organisaties. Het wordt vaak gebruikt om de belichaming van tegenstellingen weer te geven, zoals licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, en wordt gezien als een symbool van evenwicht en verlichting.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Baphomet

https://papers.aarweb.org/paper/transgender-devil-no-more-hyper-masculinization-baphomet-contemporary-occulture-and-television

Waar geloven 32e graad Vrijmetselaars in?

De Vrijmetselaars aanbidden ‘het licht’ van Lucifer, de “drager van het licht”. In hun verbeelding was God een tyrannieke god die Adam en Eva gevangen hielden in de tuin van Eden. Zij zien Lucifer als de verlosser van de mensheid, die Eva van de “boom van goed en kwaad” liet eten en haar daarmee het Intellectueel vermogen schonk.

De ene helft van de Vrijmetselaars volgt Baphomet, de andere helft volgt Lucifer de ‘Lichtbrenger’. Beiden zijn met elkaar verwisselbaar want de één is slechts een verschijningsvorm van de andere. Net als dat je ontbijtkoek in twee smaken kan hebben. Vrijmetselaars zien Jesus Christus als een minderwaardige dan Lucifer. In hun ogen is Jezus Christus Satan. Vrijmetselaars zien zich zelf daarom niet als Satanisten.

Vrijmetselaars vereren ook de Zoon van de Weduwe. De Weduwe is ISIS, de zoon is Horus, oftewel Samiramis & Tammuz uit de Babylonische religie. Deze religeuze secte bestaat al sinds het oude Babylonië en heeft door de eeuwen onder verschillende namen.

Elke ‘graad’ binnen de Vrijmetselarij heeft een ‘Sign’ (lichaamshouding of handgebaar) waaraan Vrijmetselaars mekaar kunnen herkennen. Elke graad heeft ook een ‘Penal Code’, oftewel een gebaar dat uitdrukt wat er met je gebeurt als je de geheimen van de orde aan niet-ingeweiden verklapt. Deze “Penal Code” drukt straffen uit als het uitrukken van het hart of het doorsnijden van de keel. Deze staan allemaal in het boek “Scottish Rite Illustrated” afgebeeld:

http://www.themasonictrowel.com/ebooks/freemasonry/eb0044-2.pdf

Het ritueel van initiatie in de loge neemt een aspirant mee van het oosten via het zuiden naar het westen van de zaal. Vrijmetselaars aanbidden alle ‘richtingen’ behalve het Noorden, omdat daar volgens De Vrijmetselaars hun Satan (d.w.z. de echte God uit de bijbel) vandaan komt.

William ‘Bill’ Cooper over de  (nu niet meer zo) geheime Vrijmetselarij religie: