CQV LLC Ambassade Notariaat

Private Notaris

De hoofdambassadeur van Trust-Coöperatie Marc van Het Huis Van de Sanden voert in capaciteit als private notaris vele juridische en post-technische taken uit. Het in zorgvuldige bewaring nemen en/of ter inzagelegging van officiële bestuursrechtelijke, natuurrechtelijke en erfrechtelijke documentatie is een cruciale functie van het notariaat. Een deel van de diplomatieke zendingen dienen ter vertegenwoordiging en bescherming van de inwoners van het territorium, wat de reden is van de openbaarmaking van de titels hiervan. Strikt private notariële akten liggen vanzelfsprekend niet ter inzage. Hieronder vindt u een (openbaar) overzicht van de documentatie in het notariaat.

Private Notaris

De hoofdambassadeur van Trust-Coöperatie Brigitte van Het Huis De Bruin voert in capaciteit als private notaris vele juridische en post-technische taken uit. Het in zorgvuldige bewaring nemen en/of ter inzagelegging van officiële bestuursrechtelijke, natuurrechtelijke en erfrechtelijke documentatie is een cruciale functie van het notariaat. Een deel van de diplomatieke zendingen dienen ter vertegenwoordiging en bescherming van de inwoners van het territorium, wat de reden is van de openbaarmaking van de titels hiervan. Strikt private notariële akten liggen vanzelfsprekend niet ter inzage. Hieronder vindt u een (openbaar) overzicht van de documentatie in het notariaat.

De Ambassade van het huis AHB Marc [van de Sanden] is niet publiek toegankelijk

De Ambassade van het huis AHB Brigitte [de Bruin] is niet publiekelijk toegankelijk.


Alleen in mijn Geboorte naam, de Gordiaanse knoop doorgehakt


EGI en NON-EGI Co-Exist


Handel met CQV LLC voorkennis…


Grondgebied versus Rijksgebied


Twaalf presumptions of Law


zorgvuldige bewaring genomen >>>

Directeuren oprichters en leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties Van het Huis Beneficiair, hebben alle door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’ opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) ‘mensen’ en ‘burger’ rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring genomen >>>.


Dignus Epistulae

Color of Law vlaggen gebruik = bezet gebied

link…>>>

link…>>>

Wat “bij de gratie gods” ????

1-In de negatiebrieven lezen we dat de gemeenten zich beroepen op de wet

2-Echter: de gemeenten hebben de regenboog Color of Law vlag als standaard geaccepteerd en op het gemeentehuis en elders in de gemeente geplaatst en dat betreft geen gezellige braderie maar totale overgave aan een vijandige vreemde WEF*SDG mogendheid bedrijf handelend onder schijn van wettelijk recht Color of Law BRP Pauper Minor wetgeving simulatie en denigrerende BRP Pauper Minor (‘PERSOONSV*CC*NATIEBEWIJS BITTE!’) bejegening.

3-En zo heeft de gemeente het dienen van de wetgeving voor de BRP (Pauper) Minor bij de gratie gods eigenstandig reeds volledig en onherroepelijk verworpen.  4-BRP (Pauper) Minor wetgeving is niet onder de Color of Law gemaakt.

5-BRP (Pauper) Minor is voorgoed voorbij.

6-Canon De Ius Positivum Documenten Adultus Honoratus Beneficiair zijn nu als enige geldend.

By

 

Vincent Zegel ✍️ Suveran d’œuvre AHB

 

All rights reserved