Alleen in mijn Geboorte Naam, Gordiaanse knoop

Alleen in mijn Geboorte naam

de Gordiaanse knoop doorgehakt

Alleen in mijn Geboorte Naam

1-Beneficiairs AHB hebben niet in de inschrijving BR(N)P Minor berust en hebben de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op naam van de BR(N)P Minor [Achternaam], met brief en zegel bericht.

2-Alleen de Koning, Enige Eigenaar van al het wereldse op achternaam van de BR(N)P Minor, kan de onontwarbare Gordiaanse knoop: vermeend incompetente minderjarigheid en onwrikbare overtuiging gender & meerderjarigheid, doorhakken en de Koning zal dit doen.

3-Alexander is zijn naam en volgens de legende heeft Alexander de Gordiaanse knoop doorgehakt. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Gordiaanse_knoop

4-Dankzij de opstanding van de Beneficiairs AHB is de Gordiaanse knoop van de politieke presumptieve BR(N)P Minor exploitaties doorgehakt en dit resulteert in individueel Fiduciary-Principal AHB vertrouwelijkheid ten behoeve van niet-politiek trust vermogensbeheer in uw (Geboorte) naam.

5-De Beneficiairs AHB hebben de individuele geboorte trust beneficiair aanvaard onder voorrecht van [Achternaam] boedelbeschrijving en zijn de beredderaar van de activatie van de ontbinding van de BR(N)P Minor politieke ‘dood en verloren op zee’ presumptie waarop het politieke interim bestuur van de Cestui Que Vie schuld en schade trust is gevestigd.

6- De politieke monarchie en de vermeende scheiding van kerk en staat is ten einde en de priesterlijke (Sacerdotal) monarchie is begonnen.

7- Op 17 september 2023 is het tien jaar na de eerste troonrede 2013 dat de Koning de afbouw van de klassieke (politieke) verzorgingsstaat heeft voorgelezen.

8- Wie schriftelijk niet berust heeft in de BR(N)P Minor inschrijving, ook al is hij of zij er voor noodzakelijk levensonderhoud nog aan gebonden en wie zich niet bij de WEF*SDG schijn van wettelijk recht Color of Law heeft neergelegd en dus niet in strijd met de Eerste Wet van God

(niet dwingen, niet stelen, niet doden) heeft gehandeld, heeft zichzelf gered!

9- Alle BR(N)P Minor ingeschreven en BR(N)P Minor inschrijvingen exploiterende, niet erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen / functionarissen en rechtspersonen, die zich met graagte, onder schijn van wettelijk recht Color of Law schuldig maken aan: dwang, onteigening, mishandeling, vrijheidsberoving, intimidatie, vernedering, ontvoering, beroving, misleiding, afpersing, diefstal, verminking en doodslag door toediening van vergiften, presumptie, leugen en bedrog, worden door de Beneficiairs AHB rechtstreeks aangegeven bij de Koning.

10- De Koning heeft alle desbetreffende derde partijen / functionarissen en rechtspersonen die uit aanlokkelijk winstbejag bereid waren De Eerste Wet van God te overtreden, in de fuik gelokt en aan het vereiste BR(N)P Minor WEF*SDG exploitatie model onderworpen. Zonder berouw is het voor al deze bedrijven, functionarissen en rechtspersonen te laat!

11- Geen enkel individueel doorgemaakt lijden rechtvaardigt handelingen tegen De Eerste Wet van God, zoals: vonnis met behulp van presumpties, dwingelandij, intimidatie, vrijheidsberoving en doodslag letterlijk en figuurlijk. Bron: https://www.facebook.com/share/p/oxsUGJWo7FhnznqB

12- Dit is bovendien het einde van alle politieke schaarste leugens en het begin van het individuele, overvloedige, innerlijke hogepriesterlijke koningschap volgens De Eerste Wet van God.

By
Vincent Zegel
Adultus Honoratus Benefiair AHB
Principal Suveran d’œuvre AHB
All rights reserved

Hoge Raad van de Kinderen Non Public
Vincent Zegel
Aequitas Equity Ethios Ordinaal Definitor