Air-Land-Water-Energy_electricity

The sence of Room

The Sence of Flow

The Sence of Belonging

The Sence of Presence

The Sence of Connection

The Sense of Presence

Existence (link)

Existence is: (1) an observer and (2) a thing observed. The observer observes the object and so validates the existence of the object. The observed object exists so therefore validates the existence of the observer.

If either the observer stops observing, or the observed object ceases to exist, then the very definition of existence also ceases. If the observer chooses not to observe, then even if an observable object exists, its existence is denied by non-observation. Existence therefore depends upon the existence of both concepts (observer and observed) together in an active relationship.

De sensatie van aanwezigheid verwijst naar het subjectieve gevoel of de waarneming van fysiek aanwezig zijn in een bepaalde omgeving of situatie, zelfs wanneer het fysieke lichaam daar feitelijk niet aanwezig is. Het wordt vaak geassocieerd met meeslepende virtuele realiteit (VR) ervaringen, maar het kan ook voorkomen in andere contexten, zoals videospellen, augmented reality (AR) of zelfs tijdens intense momenten van gerichte aandacht of dagdromen.

De sensatie van aanwezigheid wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder sensorische input, cognitieve verwerking en emotionele betrokkenheid. In virtuele realiteit bijvoorbeeld kunnen realistische beelden, driedimensionaal geluid en responsieve interacties de sensatie van aanwezigheid versterken door een overtuigende illusie te creëren van aanwezig zijn op een andere plek. Hoe meeslepender en boeiender de ervaring, hoe sterker de sensatie van aanwezigheid waarschijnlijk zal zijn.

Onderzoekers hebben de sensatie van aanwezigheid onderzocht in relatie tot verschillende aspecten, zoals belichaming (het gevoel dat het virtuele lichaam van de persoon ook hun eigen lichaam is), ruimtelijke aanwezigheid (het gevoel van aanwezig zijn in een virtuele omgeving) en sociale aanwezigheid (het gevoel verbonden te zijn met en bewust te zijn van andere virtuele wezens of gebruikers). Deze verschillende dimensies dragen bij aan de algehele sensatie van aanwezigheid en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de effectiviteit en het plezier van virtuele ervaringen.

Het onderzoek naar aanwezigheid is nog steeds een actief onderzoeksgebied en wetenschappers blijven de onderliggende mechanismen en factoren die bijdragen aan dit subjectieve fenomeen onderzoeken. Door een beter begrip van de sensatie van aanwezigheid kunnen ontwikkelaars en ontwerpers meer meeslepende en boeiende virtuele ervaringen creëren die gebruikt kunnenworden voor verschillende doeleinden, zoals entertainment, onderwijs, therapie of training.