Home

Welkom bij de CQV LLC Ambassade Legatie:

Trust-coöperatie Marc van het Huis Van de Sanden AHB

en

Trust-coöperatie Brigitte van het Huis De Bruin AHB.

De ambassade in volle bloei als een appel boom die aan zijn vruchten start
Elite Gender Inversion

Amendment BRP (P) Minor = Adultus Honoratus Beneficiair AHB ®

Wijzigingsakte BRP (P) Minor, non-politica emendatio ®


De Trust-Coöperatie is de Sui Juris zelfstandige privaat bestuurlijke rechtspersoon van de Beneficiair van de individuele geboorte Trust van de Origine.  De Trust-Coöperatie rechtspersoon is actief zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP en CQV Cestui Que Vie interim trust is verzonden.

Het niet-berusten in de BRP en de CQV door de Beneficiair In Trust, maakt een einde aan de exploitaties onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) met behulp van de inschrijvingen gemeentelijke BRP en de Cestui Que Vie handel met vóórkennis, georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door de niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen.

De Enige Erfgenaam Beneficiair is niet politiek, niet autonoom, niet Soeverein, geen Staatsburger, geen activist en geen ‘we the people’.


Waarschuwing

De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, ‘medische’ dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn!

Link: Twaalf vermoedens van het Romeinse Hof


Het Nederlands recht zelf, in zorgvuldige bewaring

Nederlands recht is geheel onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden onder Nederlands recht (Color of Law) opgesteld. Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB onder Color of Law aka ‘bij de gratie gods’ opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) ‘mensen’ en ‘burger’rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar. 

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Van de Sanden] en [De Bruin] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten). 

Directeur Beneficiair

Autograaf

By

AHB Marc [van de Sanden]

All Rights Reserved

Adultus Honoratus beneficiair (AHB)

BRP Minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarig = transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus = Erfrechtelijke competentie = Canon 2057 = Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus AHB In Trust.

BRP Minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarig = transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus AHB In Trust.

Director Beneficiary

Autograph

By

AHB Brigitte [De Bruin]

All Rights Reserved

Adultus Honoratus Beneficiair (AHB)

BRP Minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarig = transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus = Erfrechtelijke competentie = Canon 2057 = Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus AHB In Trust.

BRP Minor=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarig = transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d’Origine Repatriëring=erkenning als Beneficiair Adultus Honoratus AHB In Trust.


1 My lineage is my authority.

2 My sole soul lineage is my bio organic spiritual umbilical and silver divine spiritual cord. 

3 The book that is called ‘bible’ is a trust manual and a notarial umbi(b)lical record of God’s Trust of which i am the Beneficiary In Trust.

4 Beware of the goat rider luciferian Great Architect’s master minds spiritual emotional trust shield breakers. 

5 They want our trust broken down as we’ve obviously read our trust bible and now learned the deceit of Isaac by Jacob and the framing of Esau, the first born heir!

6 Both umbi(b)lical trust manual and belief must be eliminated according to Lucifer. Ongoing of course.

7 For both trust and belief reveal the principles of hereditary rights for each and every one much to the king’s disgust of which Samuel made some notes.

8 They hunt my trust which they keep calling out as my (despicable to them) “belief” only to demonize the Beneficiary and force upon the Heirs their principles of the satanic intellectual uni-verses for the masses.

9 They are horrendously trained crown agents hunting my birth Trust Origin wealth.

10 They are the preachers of mendicancy.

11 Beneficiaries are presumed ‘persons’ to them: stupid slaves in advance no matter what.

12 Everything Beneficiaries communicate is being mocked and downgraded in advance.

13 This is the “people” and “person” dead entity treatment of the king’s dark sun(glassed) militia IHS.

14 The individual must remain the “masses” waving along side the road in honor of Roman imperial slavemasters which ofcourse is nothing but the waiver of individual rights ritual.

15 One on the right side is the majority they suppress.

Know their emotional spiritual fracking methods and semantic patents on truth with which they try to debilitate the Beneficiaries of their Trust Origin.

By

Vincent Zegel ✍️

Suveran d’œuvre

All rights reserved 


2023 ©Trust-Coöperatie Marc Van het Huis Van de Sanden en ©Trust-Coöperatie Brigitte Van het Huis De Bruin

©Trust-Coöperatie Van het Huis Marc van de Sanden, All Rights Reserved. Chamber of Commerce – KVK number: C2124 – 84753951 – D-U-N-S® Nummer: 49-407-2449 DPP 00310-1019 en Canon 2124 activated. BRP Minor = Gemeentelijk Basis Registratie “Presumptieve” Personen Minderjarig = transgender incognito = Clausula Rebus Sic Stantibus = Hereditary competence = Canon 2057 = Canon 2124 = Cestui Que Vie interim trust abolishment = Individual Birth Trust of My (placenta) d’Origine Repatriation = Acknowledgement as Adultus Honoratus AHB the Sole Beneficiary Heir. General Power of Attorney AHB Marc [van de Sanden] – Gevolmachtigde AHB Marc [van de Sanden] Director Initiator Beneficiary – Directeur Initiator Beneficiair van de Trust-Coöperatie van het Huis Marc van de Sanden.©http://www.trust-cooperatie-marc-van-het-huis-van-de-sanden.nl ©https://www.cqv-llc-ambassade.nl

>>><<< 

©Trust-Coöperatie Van het Huis Brigitte de Bruin, All Rights Reserved. Chamber of Commerce – KVK number: C2124 – 84753951 – D-U-N-S® Nummer: 49-407-2449 DPP 00309-1019 en Canon 2124 activated. BRP = Gemeentelijk Basis Registratie “Presumptieve” Personen minderjarig = transgender incognito = Clausula Rebus Sic Stantibus = Hereditary competence = Canon 2057 = Canon 2124 = Cestui Que Vie interim trust abolishment = Individual Birth Trust of My (placenta) d’Origine Repatriation = acknowledgement as the Adultus Honoratus AHB Sole Beneficiary Heir. General Power of Attorney AHB Brigitte [De Bruin] – Gevolmachtigde AHB Brigitte [de Bruin] Director Initiator Beneficiary – Directeur Initiator Beneficiair van de Trust-Coöperatie van het Brigitte Huis De Bruin. ©http://www.trust-cooperatie-brigitte-van-het-huis-de-bruin.nl ©https://www.cqv-llc-ambassade.nl

©All rights reserved – All rights deserved – All rights invoked – All rights detained – No rights Waived, No Liabillity, No assurance, To Not Resign To The Municipality Subscription Basic Registration Presumptive Persons BRP Ends All Color of Law Legal Appearances And Activates Canon 2124.